Bảng giá tên miền

Thông tin cần để đăng ký tên miền

I) Chủ thể tên miền là cá nhân

1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu

2. Số điện thoại

3. Email

II) Chủ thể tên miền là công ty

1. Tên công ty

2. Địa chỉ

3. Mã số thuế

4. Và mục I

Tên miền Đăng ký năm đầu tiên Duy trì hằng năm
.vn 750.000đ 460.000đ
.com.vn 650.000đ 360.000đ
.net.vn | .biz.vn 650.000đ 360.000đ
.edu.vn 470.000đ 260.000đ
Tên miền Tiếng Việt 40.000đ 42.000đ
.com 300.000đ 300.000đ
.net 315.000đ 315.000đ

Ngày 19 tháng 07 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2019.

Bảng giá trên áp dụng từ ngày 15/9/2019

Bảng giá hosting

Đăng ký 2 năm giảm 10%

Đăng ký 3 năm giảm 15%

Đăng ký 4 năm giảm 20%

Đăng ký >=5 năm giảm 25%

Đăng ký >=10 năm giảm 30%

Gói CÁ NHÂN
670.000đ/năm
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
SSL free
Gói CÁ NHÂN ++
960.000đ/năm
Dung lượng 3GB
Băng thông Unlimited
SSL free
Gói BÁN CHUYÊN NGHIỆP
1.500.000đ/năm
Dung lượng 5GB
Băng thông Unlimited
SSL free
Gói CHUYÊN NGHIỆP
2.100.000đ/năm
Dung lượng 7GB
Băng thông Unlimited
SSL free
Gói DOANH NGHIỆP
4.200.000đ/năm
Dung lượng 15GB
Băng thông Unlimited
SSL free
Gói THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
6.000.000đ/năm
Dung lượng 20GB
Băng thông Unlimited
SSL free

Vòng đời tên miền

Vòng đời tên miền Việt Nam (.vn, .com.vn, .net.vn, .edu.vn, ...)

Từ ngày hết hạn đến ngày thứ 5: Tên miền vẫn hoạt động bình thường, có thể gia hạn

Từ ngày thứ 6 sau hết hạn đến ngày thứ 35: Tên miền dừng hoạt động, có thể gia hạn

Từ ngày thứ 36 sau hết hạn: Tên miền trong quá trình thu hồi (từ 11 đến 20 ngày), không thể gia hạn

Sau khi thu hồi, tên miền giải phóng, bất cứ ai có nhu cầu có thể đăng ký

Vòng đời tên miền quốc tế (.com, .net, .info, .org, ...)

Từ ngày hết hạn đến ngày thứ 30: Tên miền dừng hoạt động, có thể gia hạn

Từ ngày thứ 31 sau hết hạn đến ngày thứ 65: Có thể gia hạn với giá cao và rất cao

Từ ngày thứ 66 sau hết hạn đến ngày thứ 70: Tên miền ở trạng thái xóa và sau đó giải phóng tên miền